Sakanaction – SORATO

TOKYO : Produce, Camera
Producer : Toshiyuki Takei, Masa Takayanagi
Production Manager : Anju Yoshida, Kanna Naiki
Camera : Senzo Ueno
Share :