PRODUCTION

PRODUCER

Yuta Ueno

Eriko Amari

Tomoko Morishige

Shunsuke Imoto

Go Tanabe

Maiko Shimada

Shinya Masuda

Hide Nagasawa

PRODUCTION MANAGER

Yuka Sai

Shun Nishijima

Tae Kuragasaki

Hayate Ogura

Shunsuke Nakamura

Akari Kubota

Takeru Mashio

Yuta Hayami

Anju Yoshida

Misuzu Horiuchi

Leo Otake

TALENT MANAGEMENT

Ayuko Ishibashi

Akiko Senju

Miho Tsuchiya

CLIENT SERVICES

Yuuki Otsuka