PRODUCTION

PRODUCER

Yuta Ueno

Shinya Masuda

Maiko Shimada

Go Tanabe

Shunsuke Imoto

Hide Nagasawa

Tomoko Morishige

Eriko Amari

PRODUCTION MANAGER

Shun Nishijima

Hayate Ogura

Tae Kuragasaki

Shunsuke Nakamura

Akari Kubota

Yuta Hayami

Takeru Mashio

Leo Otake

Misuzu Horiuchi

Anju Yoshida

TALENT MANAGEMENT

Ayuko Ishibashi

Akiko Senju

Miho Tsuchiya

CLIENT SERVICES

Yuuki Otsuka