Hinatazaka46 – Mitakotonaimamono

TOKYO : Camera, Lighting Direction | Gaffer
Director : Hayato Ando via P.I.C.S.
Director of Photography : Daichi Hayashi
Lighting Direction | Gaffer : Haruka Harazawa
Share :